POZOR ZMĚNA!

Přihlášky: POUZE ELEKTRONICKY na našich stránkách do 20. srpna 2022 do 23.59 hodin.
Startovní číslo je nutné vyzvednout si u prezentace v den závodu (21. srpna) od 15 do 17 hodin.

 

 

Běh městem Strakonice 21. srpna

XXVIII. ročník, sobota 21. srpna 2022

 

Pořadatel:
TJ ČZ Strakonice, spolek, OS ČUS Strakonice, ČZ, a.s., Strakonice, 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice, TST, a.s., Strakonice, Technické služby, s.r.o., iwis antriebssysteme, s.r.o., Strakonice, VoZP ČR, DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.,  Strakonice, pod záštitou MĚSTA STRAKONICE a Jihočeského kraje

Termín: 
neděle 21. 8. 2022
start všech závodníků v 18.00 hodin

Místo:
start a cíl v prostorách letního kina              
délka tratě – 3.300 m nebo 6.300 m (viz mapka)

Kategorie a délky tratí:
3 300 m – 1 kolo / žáci – žákyně, dorostenci – dorostenky, příchozí muži – ženy
6 300 m  2 kola / junioři – juniorky, muži A – ženy A, ženy B (nad 35 let), muži B (40 – 49 let), muži C (50 - 59 let), muži D (60 let a více)

Přihlášky: POUZE ELEKTRONICKY na našich stránkách do 20. srpna 2022 do 23.59 hodin.
Startovní číslo je nutné vyzvednout si u prezentace (v letním kině) se zaplacením startovného v den závodu (21. srpna) od 15 do 17 hodin.

Startovné:
dospělí 100,-Kč
děti 20,-Kč

Ceny:
finanční a věcné
všechna startovní čísla budou slosována o bohatou tombolu

Občerstvení:
guláš + nápoj pro každého závodníka

Vyhlášení výsledků:
do 1 hodiny po doběhnutí posledního závodníka

Protesty:
do 30 minut po skončení závodu proti vkladu 200,- Kč (při neoprávněném protestu vklad propadá)


Organizační výbor závodů: 
       

Ředitel závodu: František Kouba (tel. +420 606 605 298)
Hlavní rozhodčí: Pavel Kouba
Zajištění tratí: Petr Vyorálek
  Václav Valíček
Vedoucí časomíry Roman Plojhar

 

Vítězové roku 2021:
Pavel Štěpáník..................:

 

Valerie Soukupová..................:

Doprovodný program: 

kondiční procházka kolem strakonického hradu s holemi (nordic walking) za odborné asistence v 15.30 hod.
skupina PAUZA od 16.00 hodin

ukázka vojenské techniky